Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Diptera - dvokrilci
Brachycera - prave muhe kratkorožke
 
 
 
Rhagionidae - slokarice
Vermileo vermileo (Linnaeus, 1758)
Wormlions
 
 
Slovenska imena:
 
črvasti volkec
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
vermilij
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava