Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hymenoptera - kožekrilci
Apocrita - ozkopase ose
 
 
 
Apidae - prave čebele
Apis mellifera carnica (Pollmann 1879)
Carniolan Honey Bee
 
 
Slovenska imena:
 
kranjska čebela
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Apis mellifica carniolica)
Vir: [prevod in priredba Sivec I.] 2002: Živali.- Učila International, 2002
Vir: Gogala A. 2014: Čebele Slovenije.- Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
Vir: Kandolf A. 2021: Čebele. Vrste.- Čebelarska zveza Slovenije - https://www.czs.si/content/C11
 
kranjska sivka
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
sivka
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Apis mellifica carniolica)
 
slovenska čebela
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Apis mellifica carniolica)