Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hymenoptera - kožekrilci
Apocrita - ozkopase ose
 
 
 
Apidae - prave čebele
Bombus argillaceus (Scopoli, 1763)
camera_icon
Large Garden Bumble Bee
 
 
Slovenska imena:
 
ilovični čmrlj
Vir: Gogala A. 2014: Čebele Slovenije.- Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
 
glineni čmrlji
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
temnokrili zemeljski čmrlj
Vir: Grad J., Gogala A., Kozmus P., Jenič A., Bevk D. 2010: Pomembni in ogroženi opraševalci: čmrlji v Sloveniji.- Čebelarska zveza Slovenije