Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hymenoptera - kožekrilci
Apocrita - ozkopase ose
 
 
 
Colletidae - opnarke
Colletes graeffei Alfken, 1900
Bees
 
 
Slovenska imena:
 
Graeffejeva opnarka
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Gogala A. 2014: Čebele Slovenije.- Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
Vir: Pavšič J., Seliškar A., Gogala M. (ured.) 2019: Slovenska Istra I: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo in naravovarstvo.- Slovenska Matica