Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hymenoptera - kožekrilci
Apocrita - ozkopase ose
 
 
 
Formicidae - mravlje
Formica polyctena Foerster, 1850
camera_icon
European Red Wood Ant
 
 
Slovenska imena:
 
mnogostarševska gozdna mravlja
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
mala rdeča gozdna mravlja
Vir: Jurc M. 2006: Uporabna zoologija, uporabna zoologija in zooekologija, sistematika za študente gozdarstva (VSŠ, UNI).- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire