Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Polymeria - mnogočlenarji
Arthropoda - členonožci
Insecta - žuželke
Pterygota - krilate žuželke
Hymenoptera - kožekrilci
Apocrita - ozkopase ose
 
 
 
Vespidae - prave ose
Celonites abbreviatus (Villers, 1789)
Honey Wasps
 
 
Slovenska imena:
 
medena osa
Vir: Heiko B. [prevod Sivec I., Lovka M., Kurillo J.] 1999: Naše in srednjeevropske žuželke.- Založba Narava
Vir: Gogala A. 2014: Čebele Slovenije.- Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana
 
navadna medena osa
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije