Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Nemathelminthes=Aschelminthes - valjevci ali valjasti črvi
Nematoda=Nemaodes - nematodi, gliste, ogorčice
 
 
 
Heterodera trifolii Goffart, 1932
Clover Cyst Nematode
 
 
Slovenska imena:
 
deteljna ogorčica
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
Vir: Maček J. (ured.) 1993: Zbornik predavanj in referatov s 1. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Radencih od 24. - 25. Februarja, 1993.- Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana
Vir: Urek G., Širca S., Gerič Stare B. 2009: Cistotvorne ogorčice (Nematoda: Heteroderinae) Slovenije.- Kmetijski inštitut Slovenije, 130 str.