Išči - Search:   

Metazoa=Animalia - živali
Eumetazoa - prave živali
Bilateralia - dvobočniki
Protostomia - protostomiji ali predustniki
Ecdysozoa - levilci
Panarthropoda - nožičniki
Arthropoda - členonožci
Hexapoda - šesteronožci
Insecta - ektognatne žuželke
Coleoptera - hrošči
Polyphaga - vsejedi hrošči
Scarabaeiformia - sorodstvo pahljačnikov
Scarabaeoidea - pahljačniki
 
 
 
Bolboceratidae - glivarji
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789)discoverlife.org
bledi glivar
One-horned Scarab Beetle
 
 
 
 
V Sloveniji velja za izumrlo vrsto, saj so znane samo stare najdbe iz sredine 19. in prve polovice 20. stoletja (skupno 7 osebkov).
Uvrščen je na Prilogo II in IV Direktive Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktive o habitatih).

Evropska vrsta. Razširjen je po celinski Evropi od Francije do Rusije in Male Azije. Manjka v vsej severni Evropi in na Pirenejskem polotoku. Povsod je zelo do izjemno redek.
Stenotop. Planarna in kolinska toploljubna vrsta. Hrošči le redko letajo pred sončnim zahodom in po njem, prav tako tudi ponoči, nizko nad travniki in ob robovih gozdov. Njihove ličinke se razvijajo na gobah v tleh in verjetno tudi v odmrlih drevesnih koreninah.
Vir: Brelih S., Kajzer A., Pirnat A. 2010: Gradivo za favno hroščev (Coleptera) Slovenije, 4. prispevek: Polyphaga: Scarabaeoidea (=Lamellicornia).- Scopolia 70, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana
 
Foto: Tomi Trilar
Določil: Savo Brelih
Primerek samca iz začetka 20. stoletja se je ohranil tudi v zbirki Josefa Peyerja (1868-1940/45?), ki je danes uvrščena v Osrednjo zbirko hroščev Slovenije, in jo hrani Prirodoslovni muzej Slovenije.
One male specimen from the beginning of the 20th century has also survived in the collection of Josef Peyer (1868-1940/45?), which is now included in the Central Beetle Collection of Slovenia and is housed in the Slovenian Museum of Natural History.
SLO: Maribor
 
Razširjenost v Sloveniji, 2010
Distribution in Slovenia, 2010
Vir: Brelih S., Kajzer A., Pirnat A. 2010: Gradivo za favno hroščev (Coleptera) Slovenije, 4. prispevek: Polyphaga: Scarabaeoidea (=Lamellicornia).- Scopolia 70, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana