Išči - Search:   

Metazoa=Animalia - živali
Eumetazoa - prave živali
Bilateralia - dvobočniki
Protostomia - protostomiji ali predustniki
Trochozoa - trohozoji
Mollusca - mehkužci
Bivalvia - školjke
Heterodonta - raznozobke
 
 
 
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)discoverlife.org
potujoča trikotničarkaBioPortal.si
Zebra Mussel
 
 
 
 
Tujerodna invazivna vrsta, ki jo evropski seznam tujerodnih in invazivnih vrst (DAISIE - Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) uvršča med 100 najhujših tujerodnih invazivnih vrst.

Velikost 3 do 4 cm.
Izvira iz Kaspijskega in Črnega morja, od koder so jo z balastnimi vodami raznesli po svetu. Danes je razširjena je po vsej Evropi, v Kanadi in ZDA. Razširjanje ji omogoča zelo odporna prosto plavajoča ličinka veliger, ki brez vode zdrži celo do tri tedne.
Poleg pomembnega ekološkega vpliva povzroča veliko ekonomsko škodo v industriji zaradi poškodovanja in mašenja vhodnih cevi na vodnih črpališčih in v hidroelektrarnah. V Severni Ameriki je na primer zamenjava dovodnih odprtin elektrarn, poškodovanih zaradi pritrjevanja tujerodne zebraste školjke, stala 500 milijonov ameriških dolarjev.
Njeni široki razširjenosti pripisujejo tudi porast številčnosti rac čopastih črnic (Aythya fuligula), za katere so pozimi bogat in lahko dostopen vir hrane.
 
Foto: Tomi Trilar
Določil: Tomi Trilar
AL: Ohridsko jezero, Lin, 16. 8. 2010
 
Foto: Tomi Trilar
Določil: Tomi Trilar
AL: Ohridsko jezero, Lin, 16. 8. 2010
 
Foto: Tomi Trilar
Določil: Tomi Trilar
AL: Ohridsko jezero, Lin, 16. 8. 2010