Išči - Search:   

Metazoa=Animalia - živali
Eumetazoa - prave živali
Bilateralia - dvobočniki
Protostomia - protostomiji ali predustniki
Ecdysozoa - levilci
Panarthropoda - nožičniki
Arthropoda - členonožci
Hexapoda - šesteronožci
Insecta - ektognatne žuželke
Odonata - kačji pastirji
Anisoptera - raznokrili kačji pastirji
 
 
 
Libellulidae - ploščci
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)discoverlife.org
dristavični spreletavecBioPortal.si
Yellow-spotted Whiteface
 
 
 
 
Dolžina krila 30 do 33 mm, dolžina telesa 32 do 39 mm.
Odrasli osebki se pojavljajo od začetka maja do začetka avgusta.
Ličinke se v vodi razvijajo 2 leti. Odrasle ličinke vrste dosežejo velikost malo nad dva centimetra in zelo slabo tolerirajo prisotnost rib. Ličinke živijo v bogato zaraščenih plitvinah ribnikov ali gosto zaraščenih mrtvicah.
Kot vsi spreletavci (rod Leucorrhinia), imajo odrasli belo obarvano čelo (sprednji del glave), majhen temen madež na bazi zadnjih kril, v katerem so žile temno obarvane, ter svetle žile med pterostigmo in konico kril ter običajno le 8 ali manj prečnih antenodalnih žil med bazo in nodusom sprednjih kril. Cerki na koncu zadka so črne barve. Zadek je v sredini nekoliko razširjen, madeži na zadku so veliki. Pri mladostnih samcih in samicah so madeži oranžnorumeni, pri spolno zrelih samcih je madež na sedmem segmentu zadka izstopajoče citronskorumen in opazno svetlejši od rjavordečih madežev na segmentih proti bazi zadka.
Vrsta je habitatni specialist, saj so naravna življenjska okolja mezotrofne do evtrofne rečne mrtvice z bogato razvitim vodnim in obrežnim rastlinjem (zveza Magnocaricion). Pomembna sekundarna bivališča so stari ekstenzivni gojitveni ribniki z ohranjeno obrežno in vodno vegetacijo v coni zaraščanja oz. kopnenja.
Vrsta je v Evropi prisotna predvsem v severni polovici celine. V Sloveniji je dristavični spreletavec redka in kritično ogrožena vrsta, ki se pojavlja skoraj izključno v severovzhodnem delu države, medtem ko so iz osrednje Slovenije znana le osamljena novodobna opazovanja z južnega roba Ljubljanskega barja. Stanje življenjskih okolij vseh spreletavcev (rod Leucorrhinia), ki se pri nas pojavljajo, se v Sloveniji slabša in so v zadnjih dvajsetih letih marsikje že izginili.
Vir: Pripravili člani Slovenskega odonatološkega društva, 2021: .- http://www.odonatolosko-drustvo.si/
 
Foto: Matjaž Bedjanič
Določil: Matjaž Bedjanič
Samec
Male
SLO: Sveti Jernej pri Ločah, Štatenberšek, 3. 6. 2007
 
Foto: Matjaž Bedjanič
Določil: Matjaž Bedjanič
Samec
Male
SLO: Petišovci, mrtvica Nagy Parlag, 4. 6. 2021