Išči - Search:   

Metazoa=Animalia - živali
Eumetazoa - prave živali
Bilateralia - dvobočniki
Protostomia - protostomiji ali predustniki
Ecdysozoa - levilci
Panarthropoda - nožičniki
Arthropoda - členonožci
Hexapoda - šesteronožci
Insecta - ektognatne žuželke
Coleoptera - hrošči
Adephaga - mesojedi hrošči
 
 
 
Carabidae - krešiči
Rhysodinae - brazdarji
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787)discoverlife.org
brazdarBioPortal.si
Wrinkled Bark Beetle
 
 
 
 
Stenotopna gozdna vrsta, ki živi v trhlem lesu odmrlih dreves. Naseljuje gozdne sestoje s pragozdno strukturo, katere ključni del je odmrla lesna masa in velika pestrost gozdnega habitata. Intenzivna sečnja in gospodarjenje z gozdovi je v mnogih predelih Evrope povzročilo lokalna izumrtja vrste. V Sloveniji je ekologija in razširjenost brazdarja zelo slabo poznana, čeprav gre za varstveno zelo pomembno vrsto. V Sloveniji velja za izjemno redko vrsto, saj je danes poznan zgolj iz kočevskih bukovih pragozdov z jelko (Omphalodo-Fagetum) in iz Boča, kjer je bil najden v sestoju bukovo-kostanjevega gozda (Castaneo-Fagetum). Sprva je pri nas prevladovalo mnenje, da gre pri brazdarju za značilno vrsto pragozdnega habitatnega tipa in je zaradi tega potrebno usmeriti ciljne raziskave v pragozdne ostanke po Sloveniji. Najdba na Boču to trditev dopolnjuje, saj očitno pragozdni ostanki niso edini tip gozda, ki ga vrsta zaseda pri nas.
Drevesna vrsta trhlega debla pri izboru mikrohabitata brazdarja očitno ni tako pomembna, saj je bil najden tako v listavcih kot iglavcih, denimo v jelki (Abies alba), smreki (Picea abies), bukvi (Fagus sylvatica), trepetliki (Populus tremula) in hrastu (Quercus sp.). Bolj pomembna je vlažnost trhline, saj živi v dokaj vlažnih deblih. Odrasli hrošči prezimujejo pod lubjem ali v lesu, pogosto v rovih drugih vrst, denimo ličink rogača vrste Ceruchus chrysomelinus. Hrošči se lahko združujejo v manjše skupine, neredko pa so mednje pomešane tudi ličinke. Parjenje poteka med majem in septembrom. Ličinke živijo dve leti in si v trhli les izgrizejo rove, ki so v preseku skoraj okrogli in široki 1,5 do 2,0 mm. Odrasli hrošči so krepuskularne in nočno aktivne živali, čeprav so bili na odmrlih deblih najdeni tudi podnevi.
Brazdar je skupaj s še 16 vrstami hroščev, ki se pojavljajo v Sloveniji, uvrščen na Direktivo EU o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EC).
Vir: Vrezec A. 2007: Status brazdarja (Rhysodes sulcatus) v Sloveniji (Coleoptera: Rhysodidae): dosedanje poznavanje in raziskovalne perspektive.- Acta entomologica slovenica 15(1): 51-56
 
Foto: Andrej Kapla
Določil: Andrej Kapla
Odrasel osebek
Adult
SLO: Boč, 29. 6. 2009
 
Foto: Andrej Kapla
Določil: Andrej Kapla
Odrasel osebek
Adult
SLO: Boč, 29. 6. 2009
 
Foto: Andrej Kapla
Določil: Andrej Kapla
Odrasel osebek
Adult
SLO: Boč, 29. 6. 2009
 
Foto: Andrej Kapla
Določil: Andrej Kapla
Odrasel osebek
Adult
SLO: Boč, 29. 6. 2009